Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ ĐÔNG HỢP

Đông hợp là xã giáp ranh với trung tâm hành chính của huyện có diện tích tự nhiên 257.05ha, diện tích canh tác 141.4 ha .
Xã được phân bổ 04 thôn 
phía bắc giáp Thị Trấn Đông hưng.
Phía nam giáp với xã Đông Động.
Phía đông giáp xã Đông Các.
Phía Tây giáp xã Nguyên xá.